pátek 01.07. 2016 - středa 06.07. 2016, 09.00 - 17.00 hodin

LETNÍ KERAMICKÁ DÍLNA

DDM JM, Šalounova

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR

STAR TREK: KAM SE DOSUD NIKDO NEVYDAL

16.7. - 30.7. 2016

Slunečné prázdniny a plno nádherných prázdninových zážitků

Vám přejí pracovníci DDM JM

KROUŽKY 2016/2017


Připravujeme pro Vás nabídku kroužků na školní rok 2016/2017. Základní přehled pro Vás bude k dispozici během začátku července.

pátek 01.07. 2016 - středa 06.07. 2016, 09.00 - 17.00 hodin

LETNÍ KERAMICKÁ DÍLNA