ZAHRADA DDM JM, ŠALOUNOVA

zavřít
ZAHRADA DDM JM, ŠALOUNOVA
 

ZAHRADA DDM JM, ŠALOUNOVA

OTEVÍRACÍ DOBA
LISTOPAD-BŘEZEN
- Multifunkční hřiště - uzavřeno !!!
- Skateboardové hřiště - uzavřeno !!!
- Prvnky nízkých lan - uzavřeno !!!


DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM
A TĚŠÍME SE V DUBNU !!!!

 

Klidný kout uprostřed Jižního Města.

OTEVÍRACÍ DOBA
DUBEN-ŘÍJEN
PO 8.00 - 20.00 *
ÚT 8.00 - 20.00 *
ST 8.00 - 20.00 *
ČT 8.00 - 20.00 *
PÁ 8.00 - 18.00 *
SO zavřeno
NE zavřeno

• V době školních prázdnin a státních svátků je zahrada DDM JM uzavřena!
• *Doba provozu zahrady DDM JM je přímo vázána na provozní dobu budovy DDM JM, Šalounova 2024.
• Mimo provozní dobu je užívání zahrady DDM JM přísně zakázáno!

Kde:
DDM JM, Šalounova 2024, Praha 4

Pro koho:
primárně pro děti a mládež od 6 do 18 let

Co u nás najdete:
- Skateboardingové hřiště
- Prvky nízkých lan
- Hřiště s umělým povrchem
- Lavičky, houpačku, hrazdu ...

Vstupné:
zdarma

Na zahradě DDM JM je zakázáno
• Vstupovat se zvířaty.
• Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek.
• Znečišťovat prostor a zařízení zahrady.
• Manipulovat s otevřeným ohněm.
• Donášet ostré a skleněné předměty.

Návštěvník je povinen
• Řídit se provozním řádem.
• Dodržovat pokyny pracovníků DDM JM.
• Udržovat čistotu.
• Hlídat si své osobní věci.
• Dodržovat vyhlášku HMP o zeleni.
• Chovat se slušně a ukázněně, aby neorožoval ostatní ani sám sebe.

Upozornění pro návštěvníky
• Pobyt na zahradě DDM JM je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba.
• Zahrada DDM JM a herní zařízení je určeno primárně pro děti a mládež ve věku 7-18 let.
• Nepoužívejte zařízení hřiště, pokud je kluzké, vlhké, zamrzlé nebo poškozené.
• Pokud se setkáte s poškozováním zařízení nebo
zeleně zahrady DDM JM, oznamte to neprodleně na
recepci DDM JM, Šalounova (hlavní vchod) nebo na městskou policii.
• Veškeré závady, připomínky či podněty k provozu
zahrady posílejte na e-mail: sal@ddmjm.cz nebo oznamte na recepci DDM JM, Šalounova.

Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád
zahrady DDM JM, Šalounova.

Příjemnou zábavu Vám přejí pracovníci DDM JM.